top of page

"På en nærværende og tillidsfuld måde er jeg dedikeret til at sikre Jer
det bedst mulige behandlingsforløb"

Lise Lykke Thomsen

Anker 1

MERE OM MIG

Jeg er uddannet som læge i 1992 og har speciale i børnesygdomme med bred og stor erfaring indenfor dette område.

 

Jeg har efter færdiguddannelsen som læge bl.a. været ansat på børneafdelingen på hhv. Glostrup, Herlev, Hillerød og Rigshospitalet.

 

Fra 2009 har jeg arbejdet som overlæge på børneafdelingen Glostrup Hospital; fra 2010 som overlæge på Rigshospitalets børneafdeling fra 2014 og frem til juni 2018 som overlæge på børneafdelingen Herlev Hospital.

 

Jeg har blandt andet fulgt mange børn med astma og allergi, eksem, vækstproblemer, pubertetsproblemer, infektioner, mavesmerter og børn med  vandladnings- eller/og afføringsproblemer .

 

Jeg har endvidere stor erfaring med børn indenfor de børneneurologiske sygdomme. Dvs. børn med hovedpine/migræne; anfaldsfænomener/epilepsi; børn med forskellige grader af forsinket udvikling; børn med bevægeforstyrrelser; tics; børn med Tourette Syndrom og børn med indlæringsvanskeligheder.  

 

Jeg interesserer mig meget for kommunikation og formidling både imellem læge og patient og læge og forældre. Værdsætter og prioriterer en åben, klar og præcis dialog vedr. dit/jeres barns sygdom/problemer, den efterfølgende udredning og behandlingsplan.

 

Hvis du vil vide mere om min baggrund, så finder du mit CV og data til nedenfor.

CV

CV

1992   Lægevidenskabelig embedseksamen fra  

           Københavns Universitet

2002   PhD fra Københavns Universitet

2007   Speciallæge i pædiatri 

2009   Overlæge ved børneafdelingen Glostrup og

           leder af børnehovedpinecentret

2010   Ekspertuddannet i neuropædiatri

2010   Overlæge ved børneUngeKlinikken   

           Rigshospitalet

2012   Overlæge og praktiserende speciallæge i

           pædiatri

2014   Overlæge ved børneafdelingen Herlev 

           Hospital og praktiserende speciallæge i

           pædiatri

 

2018   Praktiserende speciallæge i

           pædiatri og lægefaglig konsulent.

Har efter færdiguddannelsen som læge bl.a.været ansat på børneafdelinger på hhv. Glostrup, Herlev, Hillerød og Rigshospitalet.

 

Forskning: 

PhD grad ved Københavns Universitet på baggrund af afhandlingen: ”En epidemiologisk og klinisk undersøgelse af migræne med lammelser”.

MEDLEMSKABER OG TILLIDSPOSTER

Jeg er medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Foreningen af speciallæger
Dansk selskab for pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi
Dansk pædiatrisk selskab
Dansk neuropædiatrisk selskab
Dansk medicinsk selskab
Danske Børnelægers Organisation

 

2002 - 2003    
Rådgiver for The Migraine Classification Subcommittee, The International Headache Society.

 

2009 - 2010
Medlem af Det Sundhedsfaglige Råd for Klinisk Genetik
 

Medlemskaber og tillidsposte

PUBLICEREDE ARTIKLER MM.

 
Skrevet flere artikler i danske og udenlandske lægevidenskabelige tidsskrifter om forskellige pædiatriske emner, fremlagt forskningsresultater på internationale kongresser, været eksaminator og vejleder ved Københavns Universitet herunder PhD-vejleder for 2 PhD-studerende samt været involveret i kliniske forskningsprojekter.
 
Skrevet bogkapitel om behandling af hovedpine hos børn i dansk referenceprogram for hovedpine og ansigtssmerter v/Dansk neurologisk selskab.
 
Afholdt flere videnskabelige foredrag ved internationale kongresser og har deltaget og deltager i relevante videnskabelige kurser og kongresser.
 

 

Publikationer
bottom of page