Sundhedsforsikring og selvbetalere

Sundhedsmyndighederne har begrænset speciallægernes omsætning. Dette betyder stigende ventetider, da lægerne ikke kan udnytte deres fulde kapacitet i sygesikringsregi.

Har du en sundhedsforsikring?

Hvis du har en privat sundhedsforsikring eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du komme til undersøgelse hurtigt og behandling efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Klinikken samarbejder med danske forsikringsselskaber. Det betyder, at du kan få behandling hurtigt, hvis du har en sundhedsforsikring.

Husk at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling.

 

Selvbetaler?

Patienter, som ønsker at udnytte den ledige kapacitet, kan selv betale speciallægens honorar og derved komme til hurtigt.

Ønsker du at udnytte denne mulighed, bedes dette oplyst umiddelbart ved første telefoniske henvendelse.

 

Hvad gælder for sygesikring gruppe 2 patienter?

Du kan frit søge behandling hos speciallæger.

Speciallæger fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen af sygesikring gruppe 2 patienter.