top of page

Sundhedsforsikring 

Har du en sundhedsforsikring ?

Hvis du har en sundhedsforsikring kan du komme til undersøgelse og behandling efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Klinikken samarbejder med danske forsikringsselskaber. 

Husk at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling.

 

Hvis du har fået godkendelse fra dit forsikringsselskab om at de giver betalingsgaranti for behandling i klinikken - er du velkommen til at kontakte sekretæren (50468444) mhp aftale. Venligst læg besked til os på mobilsvarer (60686800 eller 50468444); sende sms (60686800) eller skrive mail: Info@boernelaegeklinik.dk.

I sms, mobilbesked eller mail - skriv da venligst dit navn, forsikringsselskab samt dit ordrenummer/ref.nr. 

 

I vil blive kontaktet af klinikken ved først kommende lejlighed.

 

 

Hvad gælder for sygesikring gruppe 2 patienter?

Du kan frit søge behandling hos speciallæger.

Speciallæger fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen af sygesikring gruppe 2 patienter.

bottom of page