"Utrolig god service med efterfølgende opfølgning. Jeg følte mig tryg og taget godt af."

 

Udtalelse fra Patienttilfredshedsundersøgelse 

FAQ

Spørgsmål og svar

Kan jeg komme til børnelæge uden at være henvist?


Sundhedsforsikring og selvbetalere Sundhedsmyndighederne har fra 2012 begrænset speciallægernes omsætning. Dette betyder stigende ventetider, da lægerne ikke kan udnytte deres fulde kapacitet i sygesikringsregi. Har du en sundhedsforsikring? Hvis du har en privat sundhedsforsikring eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du komme til undersøgelse hurtigt og behandling efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab. Husk at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling. Selvbetaler? Patienter, som ønsker at udnytte den ledige kapacitet, kan selv betale speciallægens honorar og derved komme til hurtigt. Ønsker du at udnytte denne mulighed, bedes dette oplyst umiddelbart ved første telefoniske henvendelse. Hvad gælder for sygesikring gruppe 2 patienter? Du kan frit søge behandling hos speciallæger. Speciallæger fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen af sygesikring gruppe 2 patienter.
Hvem kan blive henvist til børnelæge?


Det er din praktiserende læge der tager stilling til, om der er indikation for at henvise til en børnelæge. Hvis din praktiserende læge ønsker at dit barn bliver vurderet af en børnelæge, vil de sende en elektronisk henvisning til klinikken. Herefter kontakter du/I klinikkens sekretær telefonisk (50468444) mhp aftale.
Hvad er en børnelæge?


"En børnelæge er en læge, der som overbygning til den almindelige lægeuddannelse har specialiseret sig i børns sygdomme. Derved bliver man ”speciallæge i pædiatri” – eller ”pædiater”. Typisk varer det 7-10 år efter lægestudiet , før man er speciallæge i pædiatri. I daglig tale ”børnelæge”.
Hvad er en ekspertuddannelse i neuropædiatri?


En ekspertuddannelse er en 3 års yderligere overbygning på speciallæge uddannelsen med ekspert funktion inden for sygdomme i nervesystem, hjerne, muskler m.m. Min ekspertuddannelse foregik på Glostrup hospital, Rigshospitalet og Kennedy Instituttet.
Er børnesygdomme det samme som voksensygdomme?


Sygdomme hos børn er ikke blot voksensygdomme i mindre målestok.
Børn udgør en særlig patientgruppe med egne sygdomme, der kan ligne sygdomme hos voksne, men som forløber – og skal behandles – anderledes, ikke mindst pga. børns udvikling og vækst. F.eks skyldes mavesmerter ikke det samme hos et spædbarn, et børnehavebarn eller et barn i skolealderen. Sådan er det med en lang række af forskellige symptomer.
Hvad betyder pædiatri?


Pædiatri er et medicinsk speciale der beskæftiger sig med børnesygdomme. Udøver af specialet kaldes pædiater eller børnelæge.

FIND OS

KONTAKT

Adress:
Jægersborgvej 66B, 2 SAL

2800 Kgs. Lyngby

Telefontid Speciallæge (45932898)

Lise Lykke Thomsen

Mandag  kl. 8.30 - 9.00 

Tirsdag kl 12-12.30

NB. Hvis der er optaget på telefonen - så prøv venligst igen, da det skyldes, at vi taler med andre patienter.

Ellers efter aftale med sekretæren

+45 50468444

Ydernummer: 215244

EDIFACT lokalisationsnummer:

5790001989590

 

Tidsbestilling for alle kan kun

foretages hos sekretær på:

+45 50 46 84 44

Sekretær telefontid (50468444):

Sekretær telefontid uge 15:

Mandag kl 8-10

Onsdag kl 16-18

Torsdag kl 8-10

Sekretær telefontid uge 16:

Mandag kl 16-18

Onsdag kl 16-18

Torsdag kl 16-18

NB. Hvis der er optaget på telefonen - så prøv venligst igen, da det skyldes, at vi taler med andre patienter.

Patienter fra sundhedsforsikring og selvbetalere kan lægge besked på: +45 60 68 68 00 (bliver efterfølgende kontaktet hurtigt mhp aftale)

 

NB. Sekretærens telefontid kan varierer fra uge til uge - se venligst ovenfor.

        COPYRIGHT 2018 Børnelægeklinik v/Lise Lykke Thomsen , all right reserved