top of page

"Utrolig god service med efterfølgende opfølgning. Jeg følte mig tryg og taget godt af."

 

Udtalelse fra Patienttilfredshedsundersøgelse 

FAQ

 • Kan jeg komme til børnelæge uden at være henvist?
  Sundhedsforsikring og selvbetalere Sundhedsmyndighederne har fra 2012 begrænset speciallægernes omsætning. Dette betyder stigende ventetider, da lægerne ikke kan udnytte deres fulde kapacitet i sygesikringsregi. Har du en sundhedsforsikring? Hvis du har en privat sundhedsforsikring eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du komme til undersøgelse hurtigt og behandling efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab. Husk at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling. Selvbetaler? Patienter, som ønsker at udnytte den ledige kapacitet, kan selv betale speciallægens honorar og derved komme til hurtigt. Ønsker du at udnytte denne mulighed, bedes dette oplyst umiddelbart ved første telefoniske henvendelse. Hvad gælder for sygesikring gruppe 2 patienter? Du kan frit søge behandling hos speciallæger. Speciallæger fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen af sygesikring gruppe 2 patienter.
 • Hvem kan blive henvist til børnelæge?
  Det er din praktiserende læge der tager stilling til, om der er indikation for at henvise til en børnelæge. Hvis din praktiserende læge ønsker at dit barn bliver vurderet af en børnelæge, vil de sende en elektronisk henvisning til klinikken. Herefter kontakter du/I klinikkens sekretær telefonisk (50468444) mhp aftale.
 • Hvad er en børnelæge?
  "En børnelæge er en læge, der som overbygning til den almindelige lægeuddannelse har specialiseret sig i børns sygdomme. Derved bliver man ”speciallæge i pædiatri” – eller ”pædiater”. Typisk varer det 7-10 år efter lægestudiet , før man er speciallæge i pædiatri. I daglig tale ”børnelæge”.
 • Hvad er en ekspertuddannelse i neuropædiatri?
  En ekspertuddannelse er en 3 års yderligere overbygning på speciallæge uddannelsen med ekspert funktion inden for sygdomme i nervesystem, hjerne, muskler m.m. Min ekspertuddannelse foregik på Glostrup hospital, Rigshospitalet og Kennedy Instituttet.
 • Er børnesygdomme det samme som voksensygdomme?
  Sygdomme hos børn er ikke blot voksensygdomme i mindre målestok. Børn udgør en særlig patientgruppe med egne sygdomme, der kan ligne sygdomme hos voksne, men som forløber – og skal behandles – anderledes, ikke mindst pga. børns udvikling og vækst. F.eks skyldes mavesmerter ikke det samme hos et spædbarn, et børnehavebarn eller et barn i skolealderen. Sådan er det med en lang række af forskellige symptomer.
 • Hvad betyder pædiatri?
  Pædiatri er et medicinsk speciale der beskæftiger sig med børnesygdomme. Udøver af specialet kaldes pædiater eller børnelæge.
bottom of page